Mis geen telefoontje.

0591-212125

PRIVACY VERKLARING ICALL-TELESERVICE.NL & TELECOM-SERVICE.NET

ICall-Teleservice.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
ICALL-TELESERVICE.NL
www.iCall-Teleservice.nl.
Nautilusstraat 3, 7821 AG EMMEN
Ramazan Peksen en het managementteam zijn de Functionaris Gegevensbescherming van iCall-Teleservice.nl. Hij/zij zijn te bereiken via [email protected] of [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICall-Teleservice.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als je een energie,internet,tv en telefonie afsluit

Op het moment dat wij het energie, internet, tv en/of telefonie contract aanvragen, vullen wij de gegevens in  met uw aanvullende persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens tot vijf jaar na de aanvraag in verband met administratieve verplichtingen. Wij gebruiken deze gegevens om je, na afloop van je energie, internet, tv en/of telefonie contract gemakkelijk opnieuw te laten overstappen zonder je gegevens opnieuw in te vullen.

• NAW gegevens
• huidige leverancier/provider
• eventuele verhuizing
• metertype
• verbruik
• aanwezigheid zonnepanelen
• opwekking stroom
• aanhef
• geslacht
• eigennamen
• geboortedatum
• e-mailadres
• telefoonnummer
• IBAN
• naam rekeninghouder
• voorkeur betaalmethode
• start- en einddatum contract
• eventueel postadres verwerking

Onze overstapservice houdt in, dat jij na je aanvraag niets meer hoeft te doen. Daarom sturen we de gegevens, die je tijdens je vergelijking en je aanvraag hebt opgegeven, door naar je nieuwe energieleverancier of internetprovider. Check ook altijd het privacy statement van je nieuwe leverancier op diens website.

ICall-Teleservice.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel van iCall Teleservice is aanbod op maat, met de juiste voorwaarden en altijd de scherpste aanbieding. Op iCall Teleservice.nl wordt u een vergelijking aangeboden tussen leveranciers van producten als internet, telefonie, televisie. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om telefonisch contact met u op te nemen, teneinde een vergelijking te maken tussen leveranciers en internetproviders van de producten die op de website van ICall-Teleservice.nl worden genoemd. ICall-Teleservice.nl zal ervoor zorgen dat voor elke verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of telefonisch contact, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die toereikend, en ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van de door u gekozen overeenkomst, en om u op de hoogte te houden van andere interessante aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op deze extra informatie, kunt u dit (schriftelijk of per telefoon) kenbaar maken aan ons bedrijf: ICall-Teleservice.nl, t.a.v. privacy iCall-Teleservice.nl, Nautilusstraat 3, 7821 AG Emmen.
Alle gegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. De informatie die u als klant aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Op onze online contactformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, door ICall-Teleservice.nl, naar aanleiding van uw bezoek op onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door ICall-Teleservice.nl verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist.

Disclaimer

ICall-Teleservice.nl streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.
ICall-Teleservice.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.
ICall-Teleservice.nl is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan ICall-Teleservice.nl noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.
ICall-Teleservice.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van website waar door middel van een link naar wordt verwezen. U mag de inhoud van de website van ICall-Teleservice.nl niet kopiëren en/of veranderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ICall-Teleservice.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker en/of gebruik gegevens. Daardoor kan de website u, als bezoeker, bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden. Voor instructies hoe u dit kunt doen verwijzen wij u naar de handleiding van uw browser of de website van uw browserfabrikant.

Hotjar

Voor een diepgaande analyse van jouw ervaring op onze website gebruiken wij op sommige pagina’s Hotjar. Dit is een applicatie waarmee we opnames en snapshots van je bezoek kunnen maken. Ook kunnen we er korte vragen mee stellen. Alles wat we hiermee vastleggen is volledig anoniem en niet tot jou te herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICall-Teleservice.nl en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
ICall-Teleservice.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICall-Teleservice.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice 0591-212125 of via [email protected]
Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan ICall-Teleservice.nl wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Inzage en wijzigen van je gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je als gebruiker belangrijke nieuwe rechten om meer controle te krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van je hebben in te zien, te wijzigen of volledig te verwijderen. Ook kun je ons vragen de gegevens aan aanbieders van gelijksoortige services door te geven. Stuur daarvoor een mail naar [email protected] of bel ons: 0591-212125

Wijzigingen

ICall-Teleservice.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring eventuele aanpassingen.